תוכנית אוגנדה – והרצל

תוכנית אוגנדה – והרצל

בראשיתה של הציונות קיבלה ההסתדרות הציונית בבאזל הצעה ממשלת בריטניה, שהיא הקמה של מדינה יהודית שתתקיים בשטחה של מזרח אפריקה הבריטית, או כפי שנהוג לכנותה, תוכנית אוגנדה. ההצעה הזו הביאה לכדי ויכוחים אדירים ואי הסכמות שאיימו אף לפלג את התנועה הציונית.

למרבה המזל, לאחר דין ודברים, הסכימו חברי התנועה הציונית על דחיית ההצעה הבריטית, וזאת מתוך כוונה להמשיך את התמיכה בפעילות של קק״ל, שעיקר עיסוקה הייתה ברכישה של קרקעות בארץ ישראל במימון יהודים עשירים והכשרתן להתיישבות של העלייה היהודית שהגיע לארץ במרוצת השנים, בשאיפה להקים מדינה יהודית בסופו של תהליך.

התפקיד של הרצל בהעלאת ההצעה

לאחר קבלת ההצעה מבריטניה והעלתה בפני הקונגרס הציוני השישי, לפיה ארץ ישראל איננה יורדת מהפרק, אלא אוגנדה תהווה מקום של התיישבות זמנית ליהודים, החל פולמוס אדיר שהתאפיין בהתנגדות עזה מצד רוב חברי הקונגרס. לבסוף ההצעה ירדה מהפרק והוחלט בקונגרס השביעי על דחייתה.

הפעילות של ההסתדרות הציוניות הוכיחה את עצמה כיעילה לאורך השנים, והרי שגם ניתן לראות בפועל את ההשפעות שלה על ההצלחה של ההתיישבות היהודית והעמידה ביעדים שהיא הציבה לעצמה, וזאת עד שהגיעה הקמתה של מדינת ישראל בארץ ישראל בסופו של התהליך הארוך.

קק״ל – רכישת קרקעות בישראל

בשל הפעילות המבורכת של ארגון קק״ל, אשר הוקמה על ידי ההסתדרות הציונית, קרקעות רבות בארץ ישראל יושבו על ידי אוכלוסייה יהודית, וכך בעצם בוצעה במידה רבה ההתבססות של האוכלוסייה היהודית בישראל כחלק מהעליות השונות שהגיעו למדינה. אם תרצו להמשיך ללמוד ולהתעמק בהיסטוריה של בנימין זאב הרצל, תוכנית אוגנדה, והתפקידים שהם שיחקו בהיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, תוכלו למצוא מידע רב באינטרנט על כל אלו ולהתעמק בנושאים הללו.